GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN
Hedefimiz İlk Beş Yılda İlk Beşte Olmak

Bize kısaca kendinizden ve profesyonel geçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1974 Ankara doğumluyum. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İTÜ Kimya Mühendisliği’nde okudum. Sonrasında Koç Üniversitesi’nde MBA yaptım. 2001 yılında ilaç sektöründe çalışmaya başladım. 2001 - 2007 yılları arasında, hem okul hem de iş hayatımdaki yuvam diyebileceğim Eczacıbaşı’nda çalışma imkânını buldum. Eczacıbaşı İlaç’ın Zentiva’ya satılmasından sonra Prag’daki genel merkeze bağlı olarak bir yıl daha çalıştıktan sonra, Eczacıbaşı’na geri döndüm. Eczacıbaşı-Monrol firmasında bir yıl çalıştıktan sonra Teva’da EMEA bölgesinde, Türkiye ve MENA bölgelerindeki iş geliştirme konularının tümünden sorumlu olarak iki yıl çalıştım. 2001’den 2009’a kadarki kariyerimde oldukça fazla olarak yurt dışı pazarlarını analiz etme imkanı, ufak ve büyük jenerik ilaç firmalarının dünyanın farklı ülkelerinde, farklı Pazar yapılarındaki stratejilerini yakından gözlemleme, uluslararası bir networke sahip olma imkanlarını buldum. Bununla beraber, lokal veya uluslararası, farklı birçok firmada çalışmış olmanın verdiği diğer bir avantajda, farklı kültür ve dilde, farklı dinde ve ırkta birçok kişi ile beraber çalışarak iletişim ve esneklik konularında kendimi geliştirme imkanı yakalamam oldu. Daha sonra ortak bir tanıdığımız vesilesi ile Abdülrezzak Bey ile tanışma ve Pharmactive projesini detaylı olarak dinleme imkânı buldum. Kendisini dinlediğimde gerçekten çok etkilendim ve bu fırsatı kaçırmak istemedim. Bir firmayı, ekibi ve tüm çalışanları ile sıfırdan belli bir yere getirmek sanırım sektörde çok fazla kişiye nasip olmamıştır. Bu benim için gerçekten çok heyecan verici bir deneyim. 2011 yılının Temmuz ayında firmaya ilk katıldığımda firmada sadece 3 kişi ve Çerkezköy’de 108.000 m2’lik boş bir arazimiz vardı. Şu anda Türkiye’nin en yüksek kapasiteli ve en modern tesislerinden birini bitirdik, yılın ikinci yarısında faaliyete geçmiş olmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz sene ve bu sene hızlı bir şekilde ürün geliştirme ve ruhsatlandırma çalışmalarına başladık. Şu anda yaklaşık 135 kişiyle tüm teknik ve idari ekiplerimizi kurmuş bulunmaktayız. Ticari organizasyonumuzu kurma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor.

Saya Grup ve bir iştiraki olan Pharmactive’in kuruluş hikâyesi hakkında bilgi verir misiniz?

Abdulrezzak SANCAK ve kardeşleri, ilaç dağıtım kanalında faaliyet gösteren Hedef Alliance firmasında edindikleri tecrübe ve birikimlerini, yine ilaç sektöründe üretim, satış ve pazarlama ve başka sektörlerde de gerçekleştirmek üzere , Hedef Alliance’ın yönetiminden ayrılarak 2006 yılında SAYA GRUP’ u kurdu. Saya Grup “Başarıya giden yolda sermaye ötesi değerler” sloganı ile toplumsal faydayı temel alan, kendisini sürekli bu anlamda sorgulayan, ülkemizin gelişmesinde ihracat, istihdam ve Ar-Ge’nin en önemli üç unsur olduğu düşünen, ilaç üretim, inşaat, elektrik motorları ve kalıp sanayinde faaliyet gösteren Şirketler Grubu’dur. 2010 yılının Aralık ayında, “Sağlığınız için Aktif” sloganı ile yola çıkan Pharmactive, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 108.000 m2’lik arsayı satın alarak sağlık sektörüne girmiştir. Firmamız “Değerlerimizden aldığımız güç ile insan sağlığı için aktif olmak” vizyonuna sahiptir. Misyonu, modern üretim tesislerinde uzman ekibi ile uluslararası standartlarda ürettiği ürünler, yenilikçi Ar – Ge faaliyetleri, etkin satış ve pazarlama ile etik ticari ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirdiği iş ortaklıkları ile ilaç sanayinin gelişiminde “aktif” rol almaktır. Kurulduğumuz tarih itibarıyla 5 temel prensip çerçevesinde Türkiye ve Türk ilaç sektörünehizmet etmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız:

• Ar-Ge: Bizim en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Pharmactive modern tesislerinde kendisine ait 3.200 m2’lik Ar-Ge merkezinde, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya ve proses geliştirme alanlarında doktora, master ve lisans eğitimi almış uzman Ar-Ge kadrosuyla, Türk ilaç sektöründeki üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi ve farklı terapötik alanlarda inovatif yaklaşımlarla ürün geliştirmeyi hedefleyerek Türk ilaç sektörüne kalitesi ve vizyonu ile değer katmayı ilke edinmiştir.

• İstihdam: Pharmactive ilk etapta nonbetalaktam, katı, sıvı ve yarı katı formların tümü ve inhaler ürünleri üretimi ile 1.000 kişi, 2. etapta ise onkoloji, biyoteknoloji, hormon, penem, OTC ve kozmetik ürünleri üretimi ile toplamda 2.000 kişiyi aşan istihdam yaratacaktır.

• Üretim Kapasitesi: 1 etap sonunda 3 vardiya ile 330 milyon kutu üretim kapasitesine sahip olacaktır.

•İhracat: Pharmactive uluslararası pazarlarda kendi ilaçlarının aktif olarak satış ve pazarlamasını yapmanın yanı sıra, uluslararası firmalara yurt dışı pazarlar için fason üretim hizmeti de sağlamayı hedeflemektedir.

• Pharmactive, ilaç sektöründeki yeni trendleri dikkate alarak, maliyet odaklı üretim yapmayı ve resmi otoritelerin, doktorlarımızın, eczacılarımızın, dağıtım kanallarımızın ve ekibimizin desteğini alarak, üretim faaliyetlerine başladıktan 5 yıl sonra en büyük 5 jenerik ilaç firmalarından biri olmayı hedeflemektedir.

Pharmactive’in Türk ilaç pazarı içindeki konumu hakkında neler söylersiniz?

Türkiye, ciro bazında dünyanın 13., Avrupa’nın ise 6. büyük ilaç pazarına sahiptir. Türkiye’de ilaç pazarı, 2011 yılı itibarıyla imalatçı fiyatları ile 9,1 milyar dolar ve 1,75 milyar kutu büyüklüğüne ulaşmıştır. Devletin son yıllarda uyguladığı global bütçe uygulamaları ile değer bazında sektörde bir büyüme gözlenmezken, kutu bazında 2011 yılı sonu itibarıyla % 4’lük bir büyüme olmuştur.

Pharmactive olarak bizim sektör ile ilgili orta ve uzun vadeli görüşlerimiz pozitif yöndedir.

Giderek düzelen ve öngörülebilir ekonomik göstergeler, demografik faktörlerdeki pozitif gelişmeler, artan kişi başı gelir, kişi başına düşen ilaç harcamalarının hala Avrupa ülkelerinden çok geri bir düzeyde olması, hükümetin sağlığa erişim düzeyini artırması, aile hekimliği sisteminin yaygınlaşması, doktora ve hastaneye ulaşımın hızlı bir şekilde artması, artan nüfus ile beraber kronik hastalıkların da teşhis ve tedavi edilme imkânlarının artması Pharmactive olarak bizim sektör ile ilgili orta ve uzun vadeli beklentilerimizin pozitif olmasının temel nedenleridir. Bununla beraber sektördeki temel yaklaşımların son birkaç yıldır değiştiğini tüm sektör paydaşları olarak gözlemlemekteyiz. Devletin ilaç harcama bütçesindeki açığın giderek artıyor olması, son 3 yıldır global bütçe uygulamasının devreye alınmasına neden olmuştur. Bu sistem ilaç harcamalarını devlet açısından azaltsa da yerli ilaç üreticilerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümeleri, hatta hayatta kalmaları konusunda oldukça negative bir etki yaratmaktadır. Bunun haricinde pazarlama faliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla doktora ulaşım ve tanıtım yönetmeliğindeki değişiklik önerileri de sektörde temel olarak gerçekleşen değişimlerin başında gelmektedir. Bundan sonraki dönemde tüm paydaşlarla etkin ve uzlaşmacı bir model benimseyen, sektördeki değişimlere farklı pazarlama çözümleri uygulayabilen, ihracat ve Ar- Ge’ye önem veren firmaların diğer firmalara göre rekabet avantajı yakalayabileceğini düşünmekteyiz.

Pharmactive Ar-Ge merkezinden bahseder misiniz?

Pharmactive İlaç’ın Ar-Ge çalışmalarının temeli, gelişime, yeniliğe ve kaliteye dayanır. Bu departman, değişime açık, zorlukları fırsatlara çeviren ve inovatif düşünceye önem veren bir oluşumdur. Oluşumun içinde, yeni ürün formülasyon geliştirme, yeni ürün analitik geliştirme, ürün iyileştirme ve geliştirme, teknoloji transferi, patent tarama, API, proje yönetimi, yeni ürün stabilite, klinik çalışmalar ve CMC bölümleri yer alır. Departman, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya ve proses geliştirme alanlarında doktora, master ve lisans eğitimleri almış farmasötik teknolog eczacılar, farmasötik kimyagerler, kimyagerler ve kimya mühendislerinin uzmanlaşmış katkılarıyla oluşturulmuştur. Ar-Ge departmanı, 3.200 m2’lik 4 kat üzerine kurulu ayrı binasıyla, ürün geliştirme çalışmalarında tüm dünyaca kabul gören FDA/EMEA/ICH kılavuzlarını esas alır.

Hangi tedavi alanlarını hedefliyorsunuz?

Pharmactive İlaç on farklı uzmanlık alanında Türk tıbbına hizmet edecek olup bu alanlar içerisindeki endikasyonlara odaklanmıştır. Bu alanlar, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, üroloji, kulak burun boğaz, pediatri, iç hastalıkları, dermatoloji ve aile hekimliğidir. Güncel ve etkinliği kanıtlanmış molekülleri hekimlerimizin hizmetine sunmayı hedef edinerek hastalarımıza şifa olabilmek adına endikasyon bazlı portföyümüzü sürekli genişletmeyi ve güncellemeyi amaçlamaktayız.

Pharmactive’i digger firmalardan farklı kılan en önemli özellikleri nelerdir?

Pharmactive, proaktif, hızlı aksiyon alan, disiplinli, maliyet odaklı, adaletli ve emeğe saygılı yönetim anlayışı, konusunda uzman, tevazu sahibi ve azimli ekibiyle, müşteriyi merkeze alan bir yaklaşımla Türk ilaç sektörüne farklı bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

Üretim tesisleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

İlk etapta beta laktam içermeyen, non-steril katı, likit ve yarı katı formlar üretilecektir. Üretim tesisi, tasarım açısından cGMP gereksinimlerine uygun ve yalın üretim konseptine göre tasarlanmıştır. İhtiyaç halinde tesisin kendi içinde büyüme imkânı olduğu gibi, kapasite gereksinimlerine göre tasarımın dönüştürülebileceği esnekliğe de sahiptir. İşletme maliyetlerinin minimumda tutulması amacıyla yatırım maliyeti yüksek tutulmuştur. Tüm hijyen uygulamaları dünyanın önde gelen firmaları tarafından yapılmakta olup bina yönetimi bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile sağlanacaktır. Yeni makine yatırımlarında dünyanın en önde gelen markaları tercih edilmiş olup düşük ve yüksek kapasiteli ekipmanlar sayesinde seri boyları geniş bir yelpazede olabilecektir.

Bu yıl gündeminizin önceliklerini neler oluşturuyor?

Bu yılki ajandamızın en önemli konusu hem üretim hem de ticari anlamda faaliyetlerimize başlamaktır. Bununla birlikte uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek amacıyla ilk adımlarımızı da bu sene atıyor olacağız. Önümüzdeki yıllar için orta ve uzun vadede katma değeri yüksek, yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmiş, farklı teknojiler ve ayrı üretim alanları gerektiren ürün gruplarına (onkoloji, hormon, biyoteknoloji, OTC, vb.) yönelik yatırımlar planlamaktayız.

Büyüyen Sektörler Arasında Yeniliğin Gücü
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mesut Sancak'tan
Volt Motor - KSB İşbirliği
EFQM Mükemmellik Ödülü
Saya Grup Bünyesinde Mentorluk Programı Başladı!
Saya Grup Ailesi'nden Spora Bir Destek Daha!
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak Röportajı
Yeni İnsan Kaynakları Müdür'ümüz Filiz KANER
İnsanlara Şifa Olmak ve Fayda Sağlamak İçin
Ar-Ge'ye 100 Milyon TL Değerinde Yatırım
Yakında 'Veli' derler
İlk beş içine gireceğiz.
Rotayı ABD'ye çevirdi
Akşam Gazetesi röportajı
M. Levent Selamoğlu, artık Saya Grup'ta!
Folkart sanatta da zirvede
İzmir'in yeni sembolü Folkart Towers...
Sanatın yeni merkezi "Ellerin Büyüsü"ne kapıldı.
Folkart Sanatla Elele
Sanatın standartı yükseldi.
Sanatçılar Yönetecek
Sanatin yeni merkezi 'Ellerin Büyüsü'ne kapıldı.
77 yılın özeti bu kitapta
Türkiye'nin yeni ilaç üretim Üssü olacak
2. Sancak Dönemi
Geleceğin Eczacıları Türkiye'nin Yerli İlaç Üretim Tesisi Pharmactive'de buluştu
31.TED Doktorlar Tenis Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu
Vahap Munyar Röportajı
Röportaj : Köksal Ülgen
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14 Nisan Tıbbi Tanıtım Temsilcileri Günü
Türkiye’nin Yeni Yerli Üretim Üssü: Pharmactive
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü
14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Global Sanayici Dergisi Metin SANCAK röportajı
Ayın konuğu Abdulrezzak Sancak
Folkart Yapı'ya kararlılık belgesi
Saya Grup kararlı ve Paylaşımcı
Saya Grup - Pharmactive, İlaç Üretim ve Satışa SAP ile hazırlandı
Volt Motor A.Ş. Turquality yolunda
Grubun değerini 2 katına çıkaracağız.
Hedef Alliance'ın yönetiminden ayrıldık.
Söyleşi - Haluk Sancak
Pharmactive İlaç’tan Kimya Laboratuvarı
Folkart’tan Çeşme’ye Yatırım Zamanı
Folkart Towers Artık İzmir’in en yükseği
Ümit Ceylan, Saya Grup’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı.
Kalder ile EFQM Eğitimleri
Volt Elektrik Yatırımla Büyüdü
Folkart Narlıdere Projesi Ödül Getirdi
Van İçin Tek Yürek
Motor Üreticisi Volt, Saya Grup Bünyesinde
Saya Grup Sanayi Sektöründe
Hedef Alliance ve Sancaklar Vakfından Pakistana 1 milyon TL değerinde ilaç yardımı
Somali İçin Tek Yürek
Carrefoursa Alpark’ı 45 milyon liraya aldı
Sancaklar Camisi'nin Temeli Atıldı
Dilek Gappi - Volt Elektrik Röportaj
e-bültene üye ol
Copyright 2011 © Saya Grup. Tüm hakları saklıdır.