BAŞKANIN MESAJI


Değerli Dostlarımız,
Sevgili Çalışma Arkadaşlarımız

Saya Grup, 1950’lerde başlayan anlamlı bir yolculuğun, bizleri ulaştırdığı bir bütündür.

Bu güzel yolculuk; rahmetli, değerli Abdulkerim Sancak önderliğinde başlamıştı; tüm aile üyelerinin katkısıyla; şimdi aralarında PHARMACTIVE, FOLKART, VOLT MOTOR, LIVAMINE gibi gurur duyduğumuz, güçlü ve değerli markaların bulunduğu; gelecek için çok sayıda yeniliğin planlandığı bir grup ile sürüyor. Geçtiğimiz yıl genç yaşta kaybettiğimiz, Onursal Başkanımız, rahmetli, değerli Abdulrezzak Sancak’ın; Saya’ya kattıklarını, öncü rolünü; her zaman, sevgi ve saygıyla hatırlayarak; iş yolcuğumuzu, hep kararlılıkla sürdürüyoruz.

Biz iş hayatında, ‘sermaye ötesi değerlere’ inanan bir grubuz. Kalıcı olmanın yolunun, buradan geçtiğini biliyoruz. ‘Güvenilirlik, Paydaşlarımızın Memnuniyeti, Gelişim ve Yenilikçilik, Topluma ve Çevreye Saygı’, bizim sermaye ötesi temel değerlerimiz. Saya Grup, bu değerlerden taviz vermeden yoluna devam ediyor. Günümüzde daha çok öne çıkan ‘İnovasyon’ kavramının, sahici anlamına inanıyoruz. Biz kendi süreçlerimizde, inovasyonu bir kavram olarak; hem kendimizi sürekli yenileyerek; hem de süreçlerimizi sürekli yeniden gözden geçirip, sonuçlarıyla birlikte yenilikler elde ederek, bizzat yaşayarak hayata geçiyoruz.

Bizim inovasyon anlayışımız, ‘insana değer odaklı’. Bu yaklaşımımız, bütün grup şirketlerimize yansıyor. Biz bir yanda, çalışanlarımızın yüksek memnuniyetini çok önemserken, diğer yanda yaptığımız her işte, ‘insana fayda sağlamayı’ hedefliyoruz. Pharmactive’in dünya standartlarında, sürekli alkış alan ilaç fabrikasının girişine de; dev harflerle ‘’Ne mutlu bir derde derman olana’’ sözlerini, işte bu nedenle yazdık. Folkart’ta da, “insan en iyisine ve en güzeline layıktır” anlayışı ile hareket etmemiz bu nedenledir. Volt Motor’da, Livamine’de ve yaptığımız tüm işlerde; bu vizyon ile hareket ediyoruz. Biz insana değer odaklı inovasyon anlayışımızda; çalışanlarımızın mutlu olmasını ve birbirlerinden öğrenen, paylaşan, bir iş organizasyonunu çok değerli buluyoruz. Bütün çabamız, bugünü ve geleceği; insan odaklı bir anlayışla, hep birlikte en güzel şekilde inşa etmek; kendimizi sürekli yenileyerek ilerlemek.

Bunu başarıyoruz; bu yaklaşımımız ile gelecekte de başarmayı sürdüreceğiz.
Ama unutmayalım; hep birlikte…
Sevgi ve Saygılarımla

Haluk SANCAK
Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı