ETİK İLKELER


Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve toplumla ilişkilerimizi düzenleyen İş Etiği İlkelerimiz, hayata geçirdiğimiz tüm operasyonlarımızda hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi destekleyen kurallardır.

 

Grup şirketlerimizin hepsinde, “Sermaye Ötesi Değerler” olarak nitelendirilen “Güvenilirlik”, “Paydaşların Memnuniyeti”, “Topluma ve Çevreye Saygı”, “Gelişim ve Yenilikçilik” değerlerimiz kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve etik ilkelere bağlılığımızın temelini oluşturur.

Bu değerler etrafında biçimlenen İş Etiği İlkelerimiz, grup şirketlerimiz ve paydaşlarımız arasında güvene dayalı bir ilişki kurmak için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir. “İş Etiği İlkelerimiz”in bilinmesi ve buna uygun olarak hareket edilmesi, tüm çalışanlarımın öncelikli sorumluluğudur.


ETİK İLKELER

KİTAPÇIĞI

KİTAPÇIĞI İNDİR