İNSAN KAYNAKLARI


Grubumuzda iş stratejilerini hayata geçirecek güçlü bir organizasyon yapısı oluşturmak için “Önce İnsan” anlayışı temel ilke olarak benimsenir.

 

Kurum kültürümüzün çalışanlarımız tarafından benimsenerek hayata geçirilmesi, biz bilinci ile ortak hedeflerimizi başarma arzusu, değişimin öncüsü olarak sürekli gelişmek ve sonuç odaklı yaklaşım en önemli yetkinliklerimizdendir.

“Bir kurumun en değerli sermayesi çalışanlarıdır.” fikrinden hareketle çalışanlarımız işe girdikleri ilk günden itibaren yıl içinde düzenlenen eğitim ve seminerlerin yanı sıra, almak istedikleri eğitimler konusunda da desteklenir.

Açık iletişimin olduğu grubumuzda tüm çalışanlarımız mevzuat ve yönetmeliklerle ilgili her türlü konuda, bağlı oldukları İK Müdürlükleri’nden bilgi alabilir, dilek ve taleplerini paylaşabilir.