İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ


Tüm grup şirketlerimizde, iş sağlığı ve güvenliği önceliğimiz olup, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin bu konuda belirlenen kurallara ve süreçlere uymaları esastır.


Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;

  • Sağlık ve güvenlik bilincinin oluşması için eğitim programları düzenliyoruz.
  • Düzenli olarak tatbikatlar yapıyor, sağlık ve güvenlik alanındaki riskleri tespit ederek önleyici aksiyonlar alıyoruz.
  • Olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi yönünde çalışmalar yapıyor ve olabilecek risklere karşı aksiyon planları oluşturuyoruz.
  • Risk değerlendirmeleri, acil durum eylem planları ve analizleri yapılarak çalışma ortamından ve çalışanlardan kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesi, önlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmalar yapıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
  • Faaliyetlerimizin çalışanlarımızın üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri kaynağında yok etmek adına tehlikeleri tanımlayıp, riskleri tespit edip proaktif aksiyonları gerçekleştiriyoruz.
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı hedefliyor, yeni uygulamalar ve çalışanlarımızdan gelen geri bildirimlerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
  • Çalışanlarımızın meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek için ilk yardım, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetleri almalarını sağlıyoruz.
  • Ulusal mevzuatımız çerçevesinde tarafımızı ilgilendiren yasal yükümlülükleri ve paydaşlarımızın talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştiriyoruz.
  • Çalışmalarımızın ve taşeronlarımızın, iş sağlığı ve güvenliği konularında alması gereken eğitimleri gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlıyor, farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaları destekliyoruz.