SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Devam eden operasyonlarımız, yatırım süreçlerimiz ve grup şirketlerimizdeki kurum içi faaliyetlerde doğal kaynakları korumak ve tüketimi minimize etmek grubumuzun sürdürülebilirlik anlayışının temelini oluşturur.

Bu anlayış doğrultusunda;
  • Sürekli İyileştirme: Grup şirketlerimizin yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirme prensipleri çerçevesinde yürütülüyor ve denetleniyor.
  • Evrensel İlkeler Uyum: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik ilkelerinden yola çıkarak geliştirilen sosyal sorumluluk projelerini yürütüyor, üretilen projelere destek veriyoruz.
  • Çevreye Duyarlılık: Yürüttüğümüz tüm projelerde enerji verimliliği prensibinden hareketle çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor, doğal kaynakların korunması çerçevesinde dijital dönüşüm uygulamalarını tüm iş süreçlerimize uyguluyoruz. Böylelikle, yeniden dönüşüm çevirimine destek veriyor, yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.