VİZYON-MİSYON


İnsanı merkeze alan bir anlayışla büyüyor, bu anlayış çerçevesinde şekillendirdiğimiz yol haritamızla ülkemize değer katmak için çalışıyoruz, üretiyoruz.


VİZYON;

Saya Grup’un büyüklüğünü her 5 yılda iki katına çıkartmak.


MİSYON;

Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan Ar-Ge, ihracat ve istihdama katkıda bulunurken, eğitim ve sosyal dayanışma politikalarını destekleyen ve yaşam kalitesini yükselten alanlara yatırım yapmak.